News
Newyddion

Eisteddfod Ysgol Eirias 2019

February the 1st was an exciting day here at Ysgol Eirias- it was the day of our annual Eisteddfod.

Roedd llawer o gyffro yn y neuadd wrth i flwyddyn 7, 8 a blwyddyn 9 gystadlu i fod y Llys buddugol. Roedden ni’n lwcus iawn i gael grŵp roc Blwyddyn 11 i berfformio dwy gân.

Cawson ni gystadlaethau llwyfan fel meimio i gân roc Gymraeg, sgetsys Dougie Diog, Caffi Carlo a Meddygfa Doctor Dafydd a chystadlaethau sgwigl. Sôn am ddoniol! Roedd llu o gystadlaethau Gwaith Cartref hefyd.

Yn olaf roedd y gystadleuaeth bwysig- cystadleuaeth Y Côr. Canodd pawb Calon Lân yn angerddol. Llongyfarchiadau i’r Llysoedd buddugol am ennill Eisteddfod blwyddyn 7, 8 a 9 am 2019. Da iawn i bawb am gystadlu!


There was a lot of excitement in the hall as year 7, 8 and 9 battled to win this year’s Eisteddfod. We were very lucky that a band from Year 11 came to perform for us.

We had several competitions on stage such as the mime to a Welsh rock song, Dougie Diog, Caffi Carlo and Doctor Dafydd’s Sugery sketches and the ever popular squiggle competition. There were also plenty of Gwaith Cartref competitions also.

The final and most important competition of the Eisteddfod was the choir competition. Everyone sang Calon Lân with passion. Congratulations to the winning Houses throughout the day. Well done to all competitors!